CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Debe cubrir todos os campos obrigatorios

SOBRE A INSCRICIÓN:

  • Inscrición na xornada de presentación do novo Plan de Xestión Industriais de Galicia 2016 - 2022. Data: 26 de abril de 2017. Fundación Barrié, A Coruña

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO FORMULARIO:

  • Se usa Internet Explorer e o formulario non responde ao clic no botón "Enviar" habilite a "Vista de compatibilidad" no botón Botón de vista de compatibilidade da barra de enderezos ou na opción "Vista de compatibilidad" do menú "Herramientas".
  • (*) Datos obrigatorios.

Datos da entidade de procedencia:

No caso de non pertencer a ningunha das entidades convidadas seleccione "OUTROS".

Datos persoais:

Debe aceptar a política de privacidade

  Acepto a política de privacidade

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio garante a confidencialidade dos datos rexistrados mediante o presente formulario e asegura o cumprimento da normativa de Protección de Datos.
Os datos solicitados no presente formulario son necesarios para a prestación do servizo, tendo que ser cumprimentado de forma veraz e con datos actualizados.
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio non se fai responsable de calquera responsabilidade derivada do incumprimento destas obrigacións pola súa banda.
Poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na indicada Lei Orgánica, dirixindo unha carta á seguinte dirección: San Lázaro s/n, C.P. 15781, Santiago de Compostela - A Coruña.