CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Debe cubrir todos os campos obrigatorios

Formulario de participación - Proxectos de Incidencia Ambiental

Debe aceptar a política de privacidade

  Acepto a política de privacidade

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas garante a confidencialidade dos datos rexistrados mediante o presente formulario e asegura o cumprimento da normativa de Protección de Datos.
Os datos solicitados no presente formulario son necesarios para a prestación do servizo, tendo que ser cumprimentado de forma veraz e con datos actualizados.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas non se fai responsable de calquera responsabilidade derivada do incumprimento destas obrigacións pola súa banda.
Poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na indicada Lei Orgánica, dirixindo unha carta á seguinte dirección: Edificio Administrativo San Caetano s/n, C.P. 15781, Santiago de Compostela - A Coruña.