CMATI

Vostede está en:
  • Portada
  • >
  • Recursos
  • >
  • Preguntas e suxestións da coordinación e información territorial
|
|
|
Compartir

Debe cubrir todos os campos obrigatorios

Para poder prestarlle un mellor servizo, agradecémoslle os seus comentarios e suxestións.

Propoña todo tipo de ideas.

Pregunte ante calquera dúbida ou calquera cousa que non lle quede o suficientemente clara.

Caixa de suxestións

Debe aceptar a política de privacidade

 Acepto a política de privacidade

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas garante a confidencialidade dos datos rexistrados mediante o presente formulario e asegura o cumprimento da normativa de Protección de Datos.
Os datos solicitados no presente formulario son necesarios para a prestación do servizo, tendo que ser cumprimentado de forma veraz e con datos actualizados.
A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas non se fai responsable de calquera responsabilidade derivada do incumprimento destas obrigacións pola súa banda.
Poderanse exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na indicada Lei Orgánica, dirixindo unha carta á seguinte dirección: Edificio Administrativo San Caetano s/n, C.P. 15781, Santiago de Compostela - A Coruña.