CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2110/2018 Modificación puntual núm.9 do Plan xeral de ordenación municipal de SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2111/2018 MP PXOU ámbitos General Antero Rubín-Fernández Ladreda, hoxe María Victoria Moreno e Mollavao NorteOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2112/2018 Prox. sectorial de incidencia supramunicipal para a reforma e ampliación do hospital Gran MonteceloOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2113/2018 Plan especial de dotacións e infraestruturas en solo rústico en Xoane, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2114/2018 PE de infraestruturas e dotacións para ampliación do cemiterio San Juan de Baión, Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2115/2018 PE de infraestruturas e dotacións para a construción dunha instalación turística en Souteliño, LazaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2116/2018 Modificación puntual núm.3 do Plan parcial do sector B-4 Fonte Santa, PontevedraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2117/2018 MP do PE de desenvolvemento do sistema xeral de equipamento deportivo ZD-2 (San Lázaro), Santiago Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2118/2018 Modificación puntual núm1 do PXOM, Sobrado dos MonxesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2119/2018 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal de CoirósOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2120/2018 Plan parcial de ordenación do sector de solo urbanizable delimitado SP-3-I/T do PXOM, Caldas de ReisOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2121/2018 Modificación puntual número 3 do Plan xeral de ordenación municipal de Valga na normativa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2122/2018 Instrumento de ordenación provisional para o ámbito A-7-02 Recaré, VigoPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2123/2018 Plan especial de protección do xacemento da Atalaia, CervoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2124/2018 MP do Plan parcial do Solo apto para urbanizar industrial 5 (SAUI -5) de Piadela, BetanzosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2125/2018 Modificación puntual do PXOU (1993) para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, VigoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2126/2018 Delimitación de solo de núcleo rural da Corga, PadrendaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2127/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA3 Montana, concello de VigoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2128/2018 Modificación puntual do Plan parcial no SR-D en LalínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2129/2018 MP do PXOM en execución das sentenzas anulatorias do polígono 11-Castiñeiriño,Santiago de CompostelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2130/2018 Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal da Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario