CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2047/2018 Plan especial de dotacións para situar unha residencia de terceira idade en Cerdedo-CotobadeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2048/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de cemiterio municipal de Añobre, Vila de CrucesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2049/2018 Modificación puntual do plan parcial do Parque empresarial de Palas de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2050/2018 MP das Normas subsidiarias nos núcleos rurais de Piñeiro de Vales e A Castellana, Oza-CesurasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2051/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito do PEONR-01 A Portela, PonteareasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2052/2018 Modificación puntual nº 6 das Normas subsidiarias de planeamento, VimianzoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2053/2018 PE para a creación de solo urbano con destino a usos industriais de terciarios, Calvos de RandínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2054/2018 Plan parcial do sector do solo urbanizable delimitado SUR-D/SI-4 - AR S-I4 do PXOM, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2055/2018 Plan parcial do sector de solo urbanizable S.UBLE-1, LaxeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2056/2018 Delimitación de solo de núcleo rural do Mato, CartelleOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2057/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para cemiterio en CorcubiónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2058/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito das antigas fábricas de salazón en Quenxe, CorcubiónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2059/2018 PE de infraestruturas e dotacións parcela na parte posterior da Estación de Autobuses, A EstradaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2060/2018 Modificación puntual nº 3 do PXOM de Carballo en normativaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2061/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento do concello de VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2062/2018 MP do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de LourizánIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
2063/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións nun ámbito de solo rústico no lugar de Rumbo, CulleredoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2064/2018 PEID para o acondicionamento de vivenda unifamiliar para albergue turístico, VilaboaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2065/2018 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2066/2018 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2067/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito de Leitón-Cidadelle, RedondelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2068/2018 Plan especial de dotacións para equipamento sanitario asistencial Residencia terceira idade, ArboOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2069/2018 Plan especial de infraestruturas do vial do sistema Xeral SX INF-07 do PXOM, MosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2070/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de PantónPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2071/2018 Modificación puntual nº 10 no lugar de Seoane 75, Cruceiro, do PXOM do CarballiñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2072/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de MeisOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2073/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para Tanatorio Golpe, AbegondoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario