CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1947/2017 Modificación puntual do Plan parcial do S-O5, Cortes-Condomiña, AmesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1948/2017 MP do Plan especial de protección e reforma interior do casco Historico, MondoñedoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1949/2017 Plan especial de reforma interior UE10C, CambreOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1950/2017 Plan especial de equipamento en solo rústico, de Cela, CambreOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1951/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións para hotel da natureza Pepe Vieira, PoioOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1952/2017 Plan especial de ordenación do porto de San Tomé-Tragove, CambadosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1953/2017 Plan xeral de ordenación municipal do concello de CospeitoPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
1954/2017 PEID do novo cemiterio, VerínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1955/2017 MP das NNSS no ámbito do Plan parcial O Castelo. CercedaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1956/2017 PE de dotacións, infraestruturas e integración paisaxística no entorno do monte Monticaño, ArteixoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1957/2017 Modificación puntual do PXOM na área da N-120 núcleo de Painzal, O PorriñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1958/2017 Modificación do Proxecto sectorial do parque empresarial da LarachaIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
1959/2017 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na Solana, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1960/2017 MP das NNSS para a clasificación de solo urbanizable e ordenación detallada do sector, CercedaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1961/2017 Plan parcial para ordenación do solo urbanizable delimitado Lugo Alto S-1.I, LugoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1962/2017 MP PXOM para execución de sentenza sobre o PXOM2013-Treneo Inversións, S.L, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1963/2017 Plan parcial SUND-30 A Ferrala, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1964/2017 Modificación puntual do Catálogo do Plan xeral de ordenación municipal, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1965/2017 MP das das NNSS: Delimitación do núcleo rural de Venda de Cruzul, BecerreáOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1966/2017 Modificación puntual nº2 do Proxecto sectorial do parque empresarial de MondoñedoIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
1967/2017 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, TuiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1968/2017 MP nº 3 do Plan xeral de ordenación municipal relativa o equipamento denominado E209, TuiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1969/2017 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito da N-VI en O Temple, CambreOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1970/2017 PE de infraestruturas e dotacións para a realización dun espazo dotacional público en Anceis, CambreOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1971/2017 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal, LazaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1973/2017 Modificación puntual núm. 4 do PXOM do Concello de OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1974/2017 Plan xeral de ordenación municipal do concello de NarónPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
1975/2017 Plan Básico AutonómicoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1976/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións "Senda fluvial Rio Maior", BergondoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1977/2017 Plan parcial do SURB-1 do Concello da PeroxaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1978/2017 Plan especial de dotacións para ampliación de cemiterio en solo rústico, San Cibrao das ViñasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1979/2017 MP do PXOM para a ampliación da ordenanza de solo industrial no NU da Ribeira do Freixo, OutesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario