CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2074/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Penadrade , VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2075/2018 Plan especial de dotacións para situar un local social en Borrifáns, Oza-CesurasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2076/2018 Prox. Sect. para ampliación das instalacións de Aluminios Cortizo, nos concellos de Rois e PadrónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2077/2018 PEID da ronda interior de Verín (tramo 6º) e do parque do Támega-Preguiza, VerínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2078/2018 Expediente de delimitación do núcleo rural do Toxal. Concello de PorqueiraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2079/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para planetario-observatorio astronómico, A VeigaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2080/2018 MP do “PE de protección e rehabilitación da cidade histórica de Santiago de Compostela - PE 1”Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2081/2018 Modificación puntual dos usos do parque empresarial do Barco de ValdeorrasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2082/2018 MP do PXOM no ámbito da parcela EM-FE Finca do Espiño, Santiago de CompostelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2083/2018 MP do PXOM no ámbito do PERI-12 Antigo Colexio Manuel Peleteiro, Santiago de CompostelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2084/2018 MO de NSP, delimitación de núcleo rural tradicional do Bordón, concello de LourenzáOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2085/2018 PE de infraestruturas e dotacións para a instalación dun centro de talasoterapia, Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2086/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de CarnotaPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2087/2018 MP nº9 do PXOM no ámbito das unidades de execución UE-1 e UE-2, As NevesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2088/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal no núcleo rural da Igrexa-San Salvador, ArzúaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2089/2018 MP das NSP, delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre, BergondoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2090/2018 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal de MeañoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2091/2018 Delimitación do núcleo rural de Alemparte, Antas de UllaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2092/2018 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións da Pedra da Serpe, PontecesoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2093/2018 Plan parcial para o desenvolvemento urbanístico do sector S16-R, LugoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2094/2018 Plan parcial de solo industrial no sector de SUD Coeses-Cuíña S-1.I, LugoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2095/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para a ampliación do CEIP A Maía en Bertamiráns, AmesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2096/2018 Plan especial de dotacións e infraestruturas para instalacións deportivas en Morás, ArteixoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2097/2018 Plan parcial para o desenvolvemento da Área de reparto nº 122 do PXOM, AllarizOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2098/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para albergue turístico, MelideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2100/2018 Instrumento de ordenación provisional do concello de AbegondoPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2101/2018 Plan especial de reforma interior AR-35. Plan xeral de ordenación municipal da Illa de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2102/2018 Delimitación solo de núcleo rural da Goia, parroquia de Santa Eulalia de Padreda. Concello de GuntínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2103/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Broz (Goiriz), VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2104/2018 MP das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Xoberte (Sancovade), VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2105/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para complexo turístico residencial, Leboreiro, MelideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2106/2018 PED para equipamento de centro sociocultural en solo rústico no lugar do Valadiño, CarnotaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2107/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de RedondelaPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2108/2018 Modificación puntal do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito da D1-AR3, XoveOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2109/2018 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal na zona do polígono Barraña 2, BoiroOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2110/2018 Modificación puntual núm.9 do Plan xeral de ordenación municipal de SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2111/2018 MP PXOU ámbitos General Antero Rubín-Fernández Ladreda, hoxe María Victoria Moreno e Mollavao NorteOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2112/2018 Prox. sectorial de incidencia supramunicipal para a reforma e ampliación do hospital Gran MonteceloOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario