CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1923/2017 Plan especial de reforma interior POL-24 "O Paraiso" do PXOM, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1924/2017 PE de infraestruturas Acondicionamento da rúa entre Avda. Bellavista e Avda. da Veiga, CervoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1925/2017 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Consorcio Local dos PearesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1926/2017 Plan de acción contra o ruídoTransporte  Ver proxecto Enviar comentario
1927/2017 MP do PXOM para reubicar o solo urbanizable industrial S-01, DodroOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1928/2017 MP núm.1 do PXOM, modificación de aliñacións no núcleo rural de Lestimoño, PontecesoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1929/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións do complexo balneario-asistencial de Caldeliñas, VerínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1930/2017 odificación singular nº 2 do PS do Parque empresarial terciario Porto de Molle, NigránOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1931/2017 MP do PXOU no lugar de Alemparte, parroquia de Mariz, concello de ChantadaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1932/2017 Modificación puntual 02 do Plan xeral de ordenación urbana de 1995, CedeiraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1933/2017 Delimitación do núcleo rural de Casagrandes, concello de PadrendaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1934/2017 MP do PXOM para supresión de vial entre a PO-410 e a rúa A Toxa, O PorriñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1935/2017 Modificación puntual núm.16 do Plan xeral de ordenación municipal, LalínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1936/2017 MP do Plan de sectorización CC1-1ª fase. Modificación da ordenanza industrial, Outeiro de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1937/2017 PED para equipamento en solo rústico de pista de adestramento de motocicletas, Atios. O Porriño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1938/2017 PE para fixación de aliñacións na finca nº 527. Lugar de Paraño, San Miguel de Barcala, A EstradaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1939/2017 MP núm. 6 do PXOM para a recualificación de dúas parcelas dotacionais, A LarachaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1940/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións nas Cachopas – Ouzande, A EstradaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1941/2017 Plan especial de dotacións para equipamento asistencial de FUDACE, Castro de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1942/2017 Plan Especial de Reforma Interior PERI P-B4-07, Concello de AmesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1943/2017 MP nº 20 das NNSS no polígono industrial de Tremoedo e a súa contorna, Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1944/2017 MP das NNSS do sector 1 do polígono industrial Monte do Cristo, PortomarínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1945/2017 MP nº 1 do Plan sectorial de ordenación das áreas empresariais na Comunidade Autónoma de GaliciaOrdenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
1946/2017 Delimitación de solo de núcleo rural en A Eixavedra, parroquia de Santiago de Mondariz,Castro de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1947/2017 Modificación puntual do Plan parcial do S-O5, Cortes-Condomiña, AmesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1948/2017 MP do Plan especial de protección e reforma interior do casco Historico, MondoñedoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario