CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1978/2017 Plan especial de dotacións para ampliación de cemiterio en solo rústico, San Cibrao das ViñasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1979/2017 MP do PXOM para a ampliación da ordenanza de solo industrial no NU da Ribeira do Freixo, OutesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1980/2017 Modificación puntual do plan parcial do polígono industrial da Uceira, O CarballiñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1981/2017 Modificación da delimitación do plan parcial do parque empresarial, O CarballiñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1982/2017 MP das NNSS de planeamento municipal de Outeiro de Rei. Delimitación do núcleo rural de SoborvilaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1983/2017 Modificación puntual Polígono 2 -SAU 11, MelideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1984/2017 Modificación puntual nº 4 do PXOM de RibadumiaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1985/2017 Delimitación do solo de núcleo rural de Lordelo. Concello de PadrendaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1986/2017 Delimitación de solo de núcleo rural: Vilaúde. Concello de AlfozOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1987/2017 Plan parcial do sector de solo urbanizable delimitado SUD-4 Santa Cruz-Coruxo, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1988/2017 Delimitación do núcleo rural de Paramios , San Cristovo de CeaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1989/2017 MP PXOM na parte dunha parcela situada entre o paseo marítimo e as rúas Espadañal e nº 14, BoiroOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1990/2017 Instrumento de ordenación provisional do concello de VigoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1991/2017 Plan parcial do sector de solo urbanizable SP-18-I do PXOM de Caldas de ReisOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1992/2017 Plan especial de solo urbanizable PE-3R, área dotacional de Bastiagueiro, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1993/2017 Plan especial de dotacións para equipamento de albergue turístico en solo rústico, Palas de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1994/2017 PERI UI7 do PEPRI do recinto amurallado da cidade de Lugo e a súa zona de influencia, LugoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1995/2017 Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos, GroveOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1996/2017 MP do PXOM para execución de sentenza sobre o PXOM 2013 - SATARCO INVEST S.A., A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1997/2017 Modificación puntual núm.3 das NNSS, Cerdedo - CotobadeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario