CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2027/2017 MP nº 21 das Normas subsidiarias para a redelimitación do núcleo rural de Rañas, Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2028/2017 Modificación puntual das Normas subsidiarias municipais, O ValadouroOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2029/2017 PEP rehabilitación e mellora do medio rural para o núcleo histórico-tradicional de Morade, BaionaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2030/2017 MP do Plan xeral para a clasificación de solo urbanizable e ordenación detallada do sector, ArangaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2031/2018 MP do PXOMno Polígono Industrial A Granxa-Polígono Industrial Sur-PPI5, O PorriñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2032/2018 MP do Plan xeral de ordenación municipal do Cambio de Ordenanza de Uso Comercial, O PorriñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2033/2018 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA-8, Malpica de BergantiñosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2034/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de BergondoPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2035/2018 MP nº1 do PXOM delimitación dun sector de SU de usos dotacionais e terciarios, MosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2036/2018 MP nº 9 do PXOM para a delimitación do núcleo rural Major-Pragueira, SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2037/2018 PS-3 área científico tecnolóxica 2 do PS de ordenación territorial do Campus do Mar na ETEA, VigoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2038/2018 PE de reforma interior que desenvolve o solo urbano non consolidado do polígono 11 do PXOM, MoañaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2039/2018 Modificación puntual do Plan parcial do SUNP-22 (Castro de Abaixo), Santiago de CompostelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2040/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2041/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en Portocelo, Concello de NigránOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2042/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de hotel-apartamento en solo rústico, PetínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2043/2018 MP do PXOM para reclasificar o solo urbanizable SUD-17 “Monte do Sino" en solo urbano, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2044/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello do PorriñoPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2045/2018 Plan especial de dotacións para creación dunha zona de equipamentos públicos en Vilarrodís, ArteixoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2046/2018 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario