CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1909/2017 Plan especial de dotacións para a implantación do museo do viño no núcleo de Belesar, O SaviñaoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1910/2017 Modificación singular núm. 25 das Normas subsidiarias de planeamento, NigránOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1911/2017 MP das NNSS no ámbito das Veigas, Poboado Encaso, As Pontes de García RodríguezOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1912/2017 Delimitación de solo de núcleo rural do Vilar, Concello de Frades Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1913/2017 MP nº 7 do PXOM, modificación das categorías de solo rústico, Concello de CurtisOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1914/2017 Delimitación do solo de núcleo rural de Vilar, concello de PadrendaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1915/2017 MP do PXOM de Paradela en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, concello de ParadelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1916/2017 Modificación puntual das normas subsidiarias referida ao uso de garaxe, Salvaterra de MiñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1917/2017 Modificación puntual Nº 2 do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de MosIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
1918/2017 MP núm. 14, para a redefinición da protección do Castro de MugardosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1919/2017 Delimitación de núcleo de San Roque de Crespos, Concello de PadrendaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1920/2017 Plan especial de dotacións, Concello de ColesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1921/2017 Plan xeral de ordenación municipal de Malpica de BergantiñosPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
1922/2017 PE de dotacións para equipamento en solo rústico de Toén - velorio municipal, Concello de ToénOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1923/2017 Plan especial de reforma interior POL-24 "O Paraiso" do PXOM, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1924/2017 PE de infraestruturas Acondicionamento da rúa entre Avda. Bellavista e Avda. da Veiga, CervoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1925/2017 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Consorcio Local dos PearesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1926/2017 Plan de acción contra o ruídoTransporte  Ver proxecto Enviar comentario
1927/2017 MP do PXOM para reubicar o solo urbanizable industrial S-01, DodroOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1928/2017 MP núm.1 do PXOM, modificación de aliñacións no núcleo rural de Lestimoño, PontecesoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1929/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións do complexo balneario-asistencial de Caldeliñas, VerínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1930/2017 odificación singular nº 2 do PS do Parque empresarial terciario Porto de Molle, NigránOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1931/2017 MP do PXOU no lugar de Alemparte, parroquia de Mariz, concello de ChantadaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1932/2017 Modificación puntual 02 do Plan xeral de ordenación urbana de 1995, CedeiraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1933/2017 Delimitación do núcleo rural de Casagrandes, concello de PadrendaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario