CMATI

|
|
|
Compartir

Protección da avifauna fronte ás liñas eléctricas

As principais liñas de traballo en relación coa protección da avifauna atópanse recollidas nos documentos relacionados.

Documento/s relacionados
  • Delimitación de zonas de protección existentes na Comunidade Autónoma de Galicia en que serán de aplicación medidas para a protección da avifauna contra a colisión e a electrocución en liñas eléctricas de alta tensión Descargar
  • Cartografía Descargar