CMATI

|
|
|
Compartir

Publicidade FEDER

 Coa finalidade de cumprir coas esixencias de información e publicidade comunitarias establecidas no Regulamento (CE) Nº 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, no Regulamento (CE) Nº 1828/2006 da Comisión, de 8 de decembro de 2006 e no Regulamento (CE) Nº 846/2009 da Comisión, de 1 de setembro de 2009 faise publica a relación dos seguintes expedientes de gasto tramitados pola Dirección Xeral de Conservación da Natureza cofinanciados pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) nun 80% no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.

Documento/s relacionados
  • Expedientes Cofinanciados FEDER-01 Descargar
  • Expedientes Cofinanciados FEDER-02 Descargar