CMATI

|
|
|
Compartir

Estratexia da paisaxe galega

Outro modelo é posible

A Xunta está a desenvolver as medidas integradas na Estratexia da Paisaxe de Galicia, co fin de protexer e preservar os elementos mais significativos e característicos das diferentes paisaxes da nosa Comunidade Autónoma; ordenar a través de accións tendentes a mellorar, restaurar ou rexenerar as paisaxes; e xestionar dende unha perspectiva de uso sostible do territorio mediante iniciativas que guíen as transformacións inducidas polos procesos sociais, económicos e ambientais.

A Estratexia da Paisaxe de Galicia sinala as liñas mestras para o desenvolvemento dos instrumentos propios previstos na Lei da Paisaxe (7/2008, de 7 de xullo).

A Estratexia da Paisaxe desenvolverase a través de tres tipos fundamentais de accións:

  1. Os Instrumentos de Protección, Ordenación e Xestión das Paisaxes
  2. As Estratexias de Integración Paisaxística
  3. A Sensibilización, Formación e Divulgación da paisaxe

O mapa das grandes áreas paisaxísticas

O denominado Mapa das Grandes Areas Paisaxísticas de Galicia constitúe un documento de traballo, a armazón desde a que se comezarán a elaborar os diferentes catálogos e directrices da paisaxe.

O Mapa define unidades paisaxísticas homoxéneas nun territorio da complexidade do galego. A delimitación realizouse a partires da experiencia e a metodoloxía aplicadas no Plan do Litoral, e dun intenso traballo de campo dirixido polo catedrático da USC Augusto Pérez Alberti.

As áreas de paisaxe de Galicia delimitáronse en función de a topografía, que permitiu distinguir con claridade espazos diferenciados como serras, chairas, vales e litoral; o clima, que fixo posible modular diferenzas entre espazos topograficamente semellantes; e o uso do solo, que facilitou unha maior diferenciación tanto en función do tipo do uso como do grao de ocupación.

Documento/s relacionados
  • Estratexia da Paisaxe Galega Descargar  (824 Kb)
  • Estratexia da Paisaxe Galega. Planificación 2014-2016 Descargar  (11.1 Mb)