CMATI

|
|
|
Compartir

Programa Twinning con Georgia

O programa de hermanamento “Twinning” da Comisión Europea foi creado no ano 1998 e proporciona o marco para que as Administracións públicas de países beneficiarios traballen cos seus homólogos dos Estados membros da Unión Europea.

No marco da Unión Europea, publicitouse un Twinning co nº de referencia GE 14 ENI EN 02 16 (GE/24) : "Strengthening the administrative capacities of the Ministry of Environment and resources protection of Georgia for aproximation and implementation of the EU environmental "acquis" in the fields of industrial pollution and industril hazards", que ten por obxecto asesorar ao Ministerio de Georgia no proceso de implementación práctica na normativa comunitaria, en particular as Directivas de emisións industriais (DEI) e a Seveso III, así como crear a Inspección ambiental, permitindo ao mesmo tempo fortalecer a cooperación institucional entre os países implicados nesta inIciativa.

España presentase a éste proxecto da UE sendo Project Leader (PL) do mesmo a CC.AA de Galicia (Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio) con dous socios como Project Junior (PJ): Holanda (Ministerio de Infraestructuras e Medio Ambiente, RWS- Dirección de Medio Ambiente/ InfoMil, e República Checa: Ministerio de Medio Ambiente: Axencia de Información Ambiental Checa.

Documento/s relacionados