CMATI

|
|
|
Compartir

Que é a responsabilidade medioambiental?

Coa Lei 26/2007, de responsabilidade medioambiental, e co Real Decreto 2090/2008, que aproba o Regulamento de desenvolvemento parcial desta Lei, a lexislación estatal establece un réxime de responsabilidade medioambiental que será aplicable ós danos medioambientais e ás ameazas inminentes de danos medioambientais, sempre e cando procedan dunha actividade económica ou profesional.

Ante un dano medioambiental ou unha ameaza inminente de dano medioambiental, os operadores destas actividades económicas ou profesionais deberán adoptar tódalas medidas de prevención, evitación e reparación que sexan necesarias para restituir os recursos naturais ó seu estado básico.

Esta normativa establece un réxime de responsabilidade administrativa, co que será a Administración a encargada de aplicar as súas previsións

Ligazon/s relacionadas
Contacto/s relacionados