CMATI

|
|
|
Compartir

Estrutura organizativa

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático para o exercicio das súas funcións estrutúrase nas seguintes unidades:

rd1513-2005

  • Subdirección Xeral de Coordinación Ambiental.
  • Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental.
  • Subdirección Xeral de Calidade Ambiental.
  • Subdirección Xeral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental.