CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2074/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento núcleo rural de Penadrade , Vilalba Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2073/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións para Tanatorio Golpe, Abegondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2072/2018 Modificación puntual nº 4 do Plan xeral de ordenación municipal de Meis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2071/2018 Modificación puntual nº 10 no lugar de Seoane 75, Cruceiro, do PXOM do Carballiño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2070/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Pantón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2069/2018 Plan especial de infraestruturas do vial do sistema Xeral SX INF-07 do PXOM, Mos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2068/2018 Plan especial de dotacións para equipamento sanitario asistencial Residencia terceira idade, Arbo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2067/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito de Leitón-Cidadelle, Redondela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2066/2018 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2065/2018 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.