CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2021/2017 Modificación nº1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Carballo Industria  Ver proxecto Enviar comentario
2020/2017 Plan Parcial do SUND-8 Monte Vidán, Santiago de Compostela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2019/2017 PE de protección para a ordenanza detallada no ámbito C-2 (O Campo) de solo urbanizable , Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2018/2017 Modificación puntual do Plan xeral de ordenación municipal, solo urbanizable industrial, Ribeira Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2017/2017 MP do PXOM, incorporación e revisión de elementos no Catálogo, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2016/2017 MP nº 3 do PXOM revisión das alturas das ordenanzas, do réxime de fóra de ordenación, Cariño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2015/2017 Proxecto de delimitación de solo de núcleo rural de Meiroi, Ribeira de Piquín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2014/2017 Proxecto sectorial para a ampliación do Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo Ordenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2013/2017 MPdo PXOM para a DN de A Magdalena, Escarís-San Mauro e Goiáns-Outeiro-Changuiña-Ponte Goiáns, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2012/2017 MP do PXOM para a delimitación do núcleo de Vilariño, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.