CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1979/2017 MP do PXOM para a ampliación da ordenanza de solo industrial no NU da Ribeira do Freixo, Outes Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1978/2017 Plan especial de dotacións para ampliación de cemiterio en solo rústico, San Cibrao das Viñas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1977/2017 Plan parcial do SURB-1 do Concello da Peroxa Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1976/2017 Plan especial de infraestruturas e dotacións "Senda fluvial Rio Maior", Bergondo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1975/2017 Plan Básico Autonómico Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1974/2017 Plan xeral de ordenación municipal do concello de Narón Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
1973/2017 Modificación puntual núm. 4 do PXOM do Concello de Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1971/2017 Modificación puntual nº 1 do Plan xeral de ordenación municipal, Laza Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1970/2017 PE de infraestruturas e dotacións para a realización dun espazo dotacional público en Anceis, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1969/2017 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito da N-VI en O Temple, Cambre Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.