CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1997/2017 Modificación puntual núm.3 das NNSS, Cerdedo - Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1996/2017 MP do PXOM para execución de sentenza sobre o PXOM 2013 - SATARCO INVEST S.A., A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1995/2017 Plan especial de infraestruturas para dous equipamentos públicos, Grove Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1994/2017 PERI UI7 do PEPRI do recinto amurallado da cidade de Lugo e a súa zona de influencia, Lugo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1993/2017 Plan especial de dotacións para equipamento de albergue turístico en solo rústico, Palas de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1992/2017 Plan especial de solo urbanizable PE-3R, área dotacional de Bastiagueiro, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1991/2017 Plan parcial do sector de solo urbanizable SP-18-I do PXOM de Caldas de Reis Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1990/2017 Instrumento de ordenación provisional do concello de Vigo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1989/2017 MP PXOM na parte dunha parcela situada entre o paseo marítimo e as rúas Espadañal e nº 14, Boiro Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1988/2017 Delimitación do núcleo rural de Paramios , San Cristovo de Cea Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.