CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
1923/2017 Plan especial de reforma interior POL-24 "O Paraiso" do PXOM, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1922/2017 PE de dotacións para equipamento en solo rústico de Toén - velorio municipal, Concello de Toén Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1921/2017 Plan xeral de ordenación municipal de Malpica de Bergantiños Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
1920/2017 Plan especial de dotacións, Concello de Coles Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1919/2017 Delimitación de núcleo de San Roque de Crespos, Concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1918/2017 MP núm. 14, para a redefinición da protección do Castro de Mugardos Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1917/2017 Modificación puntual Nº 2 do Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Mos Industria  Ver proxecto Enviar comentario
1916/2017 Modificación puntual das normas subsidiarias referida ao uso de garaxe, Salvaterra de Miño Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1915/2017 MP do PXOM de Paradela en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, concello de Paradela Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
1914/2017 Delimitación do solo de núcleo rural de Vilar, concello de Padrenda Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.