CMATI

|
|
|
Compartir

Últimos plans inseridos

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2051/2018 Plan especial de reforma interior do ámbito do PEONR-01 A Portela, Ponteareas Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2050/2018 MP das Normas subsidiarias nos núcleos rurais de Piñeiro de Vales e A Castellana, Oza-Cesuras Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2049/2018 Modificación puntual do plan parcial do Parque empresarial de Palas de Rei Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2048/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de cemiterio municipal de Añobre, Vila de Cruces Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2047/2018 Plan especial de dotacións para situar unha residencia de terceira idade en Cerdedo-Cotobade Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2046/2018 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións en Razo-Arnados, Carballo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2045/2018 Plan especial de dotacións para creación dunha zona de equipamentos públicos en Vilarrodís, Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2044/2018 Plan xeral de ordenación municipal do concello do Porriño Plan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2043/2018 MP do PXOM para reclasificar o solo urbanizable SUD-17 “Monte do Sino" en solo urbano, Oleiros Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2042/2018 PE de infraestruturas e dotacións para construción de hotel-apartamento en solo rústico, Petín Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario

NOTA: lembre que só se pode enviar comentarios a aqueles proxectos nos que o período de consultas está aberto.