CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

  • 2017-IPPC-I-71
    Solicitude de autorización ambiental integrada e estudio de impacto ambiental presentados por Agrícola Gandeira Aguiar, SC, para a ampliación dunha explotación avícola de engorde de polos no concello de Sarreaus, provincia de Ourense
    Nova instalación
Subir