CMATI

|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

  • 2017-IPPC-I-72
    Solicitude de autorización ambiental integrada para a ampliación da planta de valorización de residuos non perigosos de González Couceiro, SLU, en Cerceda (A Coruña)
    Nova instalación
  • 2017-IPPC-M-36
    Solicitude de modificación substancial da autorización ambiental integrada e avaliación de impacto ambiental presentada por CIE Galfor, SAU para unha planta de elaboración de forxados situada no concello de San Cibrao das Viñas (Ourense)
    Modificación
Subir